Ulehčím vám život

O MNĚ

Studovala jsem právo a ekonomiku v ČR i v zahraničí.
Už od dob studií podnikám.
Mám praxi v oblasti IT, bankovnictví, jazykových služeb, neziskovek či fitness.
Právu se věnuji od roku 2012, od složení advokátních zkoušek působím jako samostatná advokátka. Hovořím anglicky.
Více o advokátce.
 
RYCHLÝ KONTAKT

+420 774 454 924

 

CO DĚLÁM

SOUDNÍ SPORY

 • jednání s protistranou

 • zastupování v soudním řízení

 • podávání žalob, vymáhání pohledávek

 • zastupování v rozhodčím řízení

SMLOUVY

 • smlouvy jinak

 • „odlehčení“ vašich smluv

 • smlouvy tradiční

 • všeobecné obchodní podmínky

PRÁVO PRO PODNIKÁNÍ

 • návrhy a revize smluv

 • zakládání společností

 • zastupování před úřady

 • poradenství v pracovněprávní oblasti

 

CENÍK

Způsob účtování právních služeb nastavuji s každým klientem na míru pro každou věc zvlášť.

První telefonickou konzultaci v délce do 20 minut poskytuji zdarma

Můžeme si domluvit některou z následujících možností účtování:

Smluvní hodinová sazba

Základní hodinová sazba 2.400,- Kč

Zvýšená hodinová sazba 3.600,- Kč (práce v cizím jazyce a expres)

Hodinová sazba za promeškaný čas 800,- Kč

Hodinovou sazbu účtuji po 15 minutách.

Odměna za úspěch ve věci

Ve sporných věcech si můžeme domluvit i odměnu za úspěch ve věci.

Odměna dle advokátního tarifu

Pokud se nedohodneme na smluvní odměně, vyřeší to za nás advokátní tarif (vyhláška MS ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb).

 

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Zvýhodněný balíček 5 hodin právního poradenství pro začínající podnikatele 6.000,- Kč

 

KONTAKT

Právní služby poskytuji na celém území České republiky, nejčastěji v Berouně a Praze.

SÍDLO KANCELÁŘE

Pod Kaplankou 483/3

266 01 Beroun

IČO: 73888729

ID DS: 2u7u87i

Email: ivana@lehkozivova.cz
Tel:  +420 774 454 924

Zobrazit na mapě.

Advokátka zapsaná v Seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č. 16960.

Mimosoudní řešení sporů a ochrana osobních údajů

 

Může se stát, že se spolu rozkmotříme. V takovém případě můžete kontaktovat Českou advokátní komoru (www.cak.cz), aby nám pomohla náš spor vyřešit bez soudu. Musíte ale být spotřebitel (to je nepodnikatel – přesněji nepodnikatel ve vztahu ke mně, tzn. neřeším Vaše právní problémy z oblasti podnikání). Naši poslanci a senátoři o tom rozhodli zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Dáváte mi své osobní údaje a já je zpracovávám. Řídím se přitom proslulým GDPR a advokátními předpisy.