CENÍK

Způsob účtování právních služeb nastavuji s každým klientem na míru pro každou věc zvlášť.

První telefonickou konzultaci v délce do 20 minut poskytuji zdarma.

Smluvní hodinová sazba

  • Základní hodinová sazba 2.400,- Kč

  • Hodinová sazba za promeškaný čas 600,- Kč

Hodinovou sazbu účtuji po 15 minutách.

Odměna za úspěch ve věci

Ve sporných věcech si můžeme domluvit i odměnu za úspěch ve věci.

Odměna dle advokátního tarifu

Pokud se nedohodneme na smluvní odměně, vyřeší to za nás advokátní tarif (vyhláška MS ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb).

BALÍČKY

© 2019 Ivana Lehkoživová advokátka

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Twitter Social Icon